Actor School EP 1~2 – ENG SUB

Actor School EP 1~2 – ENG SUB

[قسمت دوم با زیرنویس انگلیسی اضافه شد] برنامه Actor School با حضور نام ته هیون، یو بیونگ جه و جانگ سو وون از گروه Sechs Kies با زیرنویس انگلیسی

ادامه مطلب